English
www.megapark.bg Сградата Представяне на бизнес центъра
Представяне на бизнес центъра

Мултифункционален бизнес център  Мултифункционален бизнес център  Мултифункционален бизнес център


Мултифункционален бизнес център


Подчинявайки се на съвременните тенденции, МЕГАПАРК предлага комбинация от офис пространства и търговски площи. Този "пакет за пълно обслужване" ще подпомага осъществяването на бизнес контакти далеч извън рамките на отделната компания.
  • Площ на поземления имот 6.000 кв.м
  • Над 45.000 кв.м офис пространство клас А
  • 3.000 кв.м търговски площи на партерния етаж
  • 500 паркоместа

MEGAPARK - Meet tomorrow’s standards today 

 

  Мултифункционален бизнес център  Мултифункционален бизнес център  Мултифункционален бизнес център

 Карта на сайта | Правни условия |